corelist - Find core modules in perl versions

Powered by Module::CoreList 5.20230720

Show all core modules for a perl version.

Perl version:

v5.27.11
Module Module Version Perl version
Amiga::ARexx 0.04 v5.27.11 2018-04-20
Amiga::Exec 0.02 v5.27.11 2018-04-20
AnyDBM_File 1.01 v5.27.11 2018-04-20
App::Cpan 1.67 v5.27.11 2018-04-20
App::Prove 3.42 v5.27.11 2018-04-20
App::Prove::State 3.42 v5.27.11 2018-04-20
App::Prove::State::Result 3.42 v5.27.11 2018-04-20
App::Prove::State::Result::Test 3.42 v5.27.11 2018-04-20
Archive::Tar 2.26 v5.27.11 2018-04-20
Archive::Tar::Constant 2.26 v5.27.11 2018-04-20
Archive::Tar::File 2.26 v5.27.11 2018-04-20
Attribute::Handlers 1.01 v5.27.11 2018-04-20
AutoLoader 5.74 v5.27.11 2018-04-20
AutoSplit 1.06 v5.27.11 2018-04-20
B 1.74 v5.27.11 2018-04-20
B::Concise 1.003 v5.27.11 2018-04-20
B::Debug 1.26 v5.27.11 2018-04-20
B::Deparse 1.48 v5.27.11 2018-04-20
B::Op_private 5.027011 v5.27.11 2018-04-20
B::Showlex 1.05 v5.27.11 2018-04-20
B::Terse 1.08 v5.27.11 2018-04-20
B::Xref 1.07 v5.27.11 2018-04-20
Benchmark 1.22 v5.27.11 2018-04-20
CPAN 2.20 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Author 5.5002 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Bundle 5.5003 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::CacheMgr 5.5002 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Complete 5.5001 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Debug 5.5001 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::DeferredCode 5.50 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Distribution 2.19 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Distroprefs 6.0001 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Distrostatus 5.5 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Exception::RecursiveDependency 5.5001 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Exception::blocked_urllist 1.001 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Exception::yaml_not_installed 5.5 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Exception::yaml_process_error 5.5 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::FTP 5.5011 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::FTP::netrc 1.01 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::FirstTime 5.5311 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::HTTP::Client 1.9601 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::HTTP::Credentials 1.9601 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::HandleConfig 5.5008 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Index 2.12 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::InfoObj 5.5 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Kwalify 5.50 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::LWP::UserAgent 1.9601 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Meta 2.150010 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Meta::Converter 2.150010 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Meta::Feature 2.150010 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Meta::History 2.150010 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Meta::Merge 2.150010 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Meta::Prereqs 2.150010 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Meta::Requirements 2.140 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Meta::Spec 2.150010 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Meta::Validator 2.150010 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Meta::YAML 0.018 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Mirrors 2.12 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Module 5.5003 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Nox 5.5001 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Plugin 0.96 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Plugin::Specfile 0.01 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Prompt 5.5 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Queue 5.5002 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Shell 5.5007 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Tarzip 5.5012 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::URL 5.5 v5.27.11 2018-04-20
CPAN::Version 5.5003 v5.27.11 2018-04-20
Carp 1.50 v5.27.11 2018-04-20
Carp::Heavy 1.50 v5.27.11 2018-04-20
Class::Struct 0.65 v5.27.11 2018-04-20
Compress::Raw::Bzip2 2.074 v5.27.11 2018-04-20
Compress::Raw::Zlib 2.076 v5.27.11 2018-04-20
Compress::Zlib 2.074 v5.27.11 2018-04-20
Config 5.027011 v5.27.11 2018-04-20
Config::Extensions 0.02 v5.27.11 2018-04-20
Config::Perl::V 0.29 v5.27.11 2018-04-20
Cwd 3.74 v5.27.11 2018-04-20
DB 1.08 v5.27.11 2018-04-20
DBM_Filter 0.06 v5.27.11 2018-04-20
DBM_Filter::compress 0.03 v5.27.11 2018-04-20
DBM_Filter::encode 0.03 v5.27.11 2018-04-20
DBM_Filter::int32 0.03 v5.27.11 2018-04-20
DBM_Filter::null 0.03 v5.27.11 2018-04-20
DBM_Filter::utf8 0.03 v5.27.11 2018-04-20
DB_File 1.840 v5.27.11 2018-04-20
Data::Dumper 2.170 v5.27.11 2018-04-20
Devel::PPPort 3.40 v5.27.11 2018-04-20
Devel::Peek 1.27 v5.27.11 2018-04-20
Devel::SelfStubber 1.06 v5.27.11 2018-04-20
Digest 1.17_01 v5.27.11 2018-04-20
Digest::MD5 2.55 v5.27.11 2018-04-20
Digest::SHA 6.01 v5.27.11 2018-04-20
Digest::base 1.16 v5.27.11 2018-04-20
Digest::file 1.16 v5.27.11 2018-04-20
DirHandle 1.05 v5.27.11 2018-04-20
Dumpvalue 1.18 v5.27.11 2018-04-20
DynaLoader 1.45 v5.27.11 2018-04-20
Encode 2.97 v5.27.11 2018-04-20
Encode::Alias 2.24 v5.27.11 2018-04-20
Encode::Byte 2.04 v5.27.11 2018-04-20
Encode::CJKConstants 2.02 v5.27.11 2018-04-20
Encode::CN 2.03 v5.27.11 2018-04-20
Encode::CN::HZ 2.10 v5.27.11 2018-04-20
Encode::Config 2.05 v5.27.11 2018-04-20
Encode::EBCDIC 2.02 v5.27.11 2018-04-20
Encode::Encoder 2.03 v5.27.11 2018-04-20
Encode::Encoding 2.08 v5.27.11 2018-04-20
Encode::GSM0338 2.07 v5.27.11 2018-04-20
Encode::Guess 2.07 v5.27.11 2018-04-20
Encode::JP 2.04 v5.27.11 2018-04-20
Encode::JP::H2Z 2.02 v5.27.11 2018-04-20
Encode::JP::JIS7 2.08 v5.27.11 2018-04-20
Encode::KR 2.03 v5.27.11 2018-04-20
Encode::KR::2022_KR 2.04 v5.27.11 2018-04-20
Encode::MIME::Header 2.28 v5.27.11 2018-04-20
Encode::MIME::Header::ISO_2022_JP 1.09 v5.27.11 2018-04-20
Encode::MIME::Name 1.03 v5.27.11 2018-04-20
Encode::Symbol 2.02 v5.27.11 2018-04-20
Encode::TW 2.03 v5.27.11 2018-04-20
Encode::Unicode 2.17 v5.27.11 2018-04-20
Encode::Unicode::UTF7 2.10 v5.27.11 2018-04-20
English 1.10 v5.27.11 2018-04-20
Env 1.04 v5.27.11 2018-04-20
Errno 1.29 v5.27.11 2018-04-20
Exporter 5.73 v5.27.11 2018-04-20
Exporter::Heavy 5.73 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::CBuilder 0.280230 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::CBuilder::Base 0.280230 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::CBuilder::Platform::Unix 0.280230 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::CBuilder::Platform::VMS 0.280230 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::CBuilder::Platform::Windows 0.280230 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::CBuilder::Platform::Windows::BCC 0.280230 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::CBuilder::Platform::Windows::GCC 0.280230 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::CBuilder::Platform::Windows::MSVC 0.280230 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::CBuilder::Platform::aix 0.280230 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::CBuilder::Platform::android 0.280230 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::CBuilder::Platform::cygwin 0.280230 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::CBuilder::Platform::darwin 0.280230 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::CBuilder::Platform::dec_osf 0.280230 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::CBuilder::Platform::os2 0.280230 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::Command 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::Command::MM 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::Constant 0.25 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::Constant::Base 0.06 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::Constant::ProxySubs 0.09 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::Constant::Utils 0.04 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::Constant::XS 0.03 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::Embed 1.35 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::Install 2.14 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::Installed 2.14 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::Liblist 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::Liblist::Kid 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::MM 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::MM_AIX 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::MM_Any 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::MM_BeOS 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::MM_Cygwin 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::MM_DOS 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::MM_Darwin 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::MM_MacOS 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::MM_NW5 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::MM_OS2 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::MM_QNX 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::MM_UWIN 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::MM_Unix 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::MM_VMS 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::MM_VOS 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::MM_Win32 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::MM_Win95 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::MY 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::MakeMaker 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::MakeMaker::Config 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::MakeMaker::Locale 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::MakeMaker::version 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::MakeMaker::version::regex 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::Manifest 1.70 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::Miniperl 1.08 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::Mkbootstrap 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::Mksymlists 7.34 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::Packlist 2.14 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::ParseXS 3.39 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::ParseXS::Constants 3.39 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::ParseXS::CountLines 3.39 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::ParseXS::Eval 3.39 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::ParseXS::Utilities 3.39 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::Typemaps 3.38 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::Typemaps::Cmd 3.38 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::Typemaps::InputMap 3.38 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::Typemaps::OutputMap 3.38 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::Typemaps::Type 3.38 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::XSSymSet 1.4 v5.27.11 2018-04-20
ExtUtils::testlib 7.34 v5.27.11 2018-04-20
Fatal 2.29 v5.27.11 2018-04-20
Fcntl 1.13 v5.27.11 2018-04-20
File::Basename 2.85 v5.27.11 2018-04-20
File::Compare 1.1006 v5.27.11 2018-04-20
File::Copy 2.33 v5.27.11 2018-04-20
File::DosGlob 1.12 v5.27.11 2018-04-20
File::Fetch 0.56 v5.27.11 2018-04-20
File::Find 1.34 v5.27.11 2018-04-20
File::Glob 1.31 v5.27.11 2018-04-20
File::GlobMapper 1.000 v5.27.11 2018-04-20
File::Path 2.15 v5.27.11 2018-04-20
File::Spec 3.74 v5.27.11 2018-04-20
File::Spec::AmigaOS 3.74 v5.27.11 2018-04-20
File::Spec::Cygwin 3.74 v5.27.11 2018-04-20
File::Spec::Epoc 3.74 v5.27.11 2018-04-20
File::Spec::Functions 3.74 v5.27.11 2018-04-20
File::Spec::Mac 3.74 v5.27.11 2018-04-20
File::Spec::OS2 3.74 v5.27.11 2018-04-20
File::Spec::Unix 3.74 v5.27.11 2018-04-20
File::Spec::VMS 3.74 v5.27.11 2018-04-20
File::Spec::Win32 3.74 v5.27.11 2018-04-20
File::Temp 0.2304 v5.27.11 2018-04-20
File::stat 1.08 v5.27.11 2018-04-20
FileCache 1.10 v5.27.11 2018-04-20
FileHandle 2.03 v5.27.11 2018-04-20
Filter::Simple 0.95 v5.27.11 2018-04-20
Filter::Util::Call 1.58 v5.27.11 2018-04-20
FindBin 1.51 v5.27.11 2018-04-20
GDBM_File 1.17 v5.27.11 2018-04-20
Getopt::Long 2.5 v5.27.11 2018-04-20
Getopt::Std 1.12 v5.27.11 2018-04-20
HTTP::Tiny 0.070 v5.27.11 2018-04-20
Hash::Util 0.22 v5.27.11 2018-04-20
Hash::Util::FieldHash 1.20 v5.27.11 2018-04-20
I18N::Collate 1.02 v5.27.11 2018-04-20
I18N::LangTags 0.43 v5.27.11 2018-04-20
I18N::LangTags::Detect 1.07 v5.27.11 2018-04-20
I18N::LangTags::List 0.40 v5.27.11 2018-04-20
I18N::Langinfo 0.17 v5.27.11 2018-04-20
IO 1.39 v5.27.11 2018-04-20
IO::Compress::Adapter::Bzip2 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Compress::Adapter::Deflate 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Compress::Adapter::Identity 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Compress::Base 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Compress::Base::Common 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Compress::Bzip2 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Compress::Deflate 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Compress::Gzip 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Compress::Gzip::Constants 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Compress::RawDeflate 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Compress::Zip 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Compress::Zip::Constants 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Compress::Zlib::Constants 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Compress::Zlib::Extra 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Dir 1.39 v5.27.11 2018-04-20
IO::File 1.39 v5.27.11 2018-04-20
IO::Handle 1.39 v5.27.11 2018-04-20
IO::Pipe 1.39 v5.27.11 2018-04-20
IO::Poll 1.39 v5.27.11 2018-04-20
IO::Seekable 1.39 v5.27.11 2018-04-20
IO::Select 1.39 v5.27.11 2018-04-20
IO::Socket 1.39 v5.27.11 2018-04-20
IO::Socket::INET 1.39 v5.27.11 2018-04-20
IO::Socket::IP 0.39 v5.27.11 2018-04-20
IO::Socket::UNIX 1.39 v5.27.11 2018-04-20
IO::Uncompress::Adapter::Bunzip2 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Uncompress::Adapter::Identity 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Uncompress::Adapter::Inflate 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Uncompress::AnyInflate 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Uncompress::AnyUncompress 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Uncompress::Base 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Uncompress::Bunzip2 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Uncompress::Gunzip 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Uncompress::Inflate 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Uncompress::RawInflate 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Uncompress::Unzip 2.074 v5.27.11 2018-04-20
IO::Zlib 1.10 v5.27.11 2018-04-20
IPC::Cmd 1.00 v5.27.11 2018-04-20
IPC::Msg 2.07 v5.27.11 2018-04-20
IPC::Open2 1.04 v5.27.11 2018-04-20
IPC::Open3 1.20 v5.27.11 2018-04-20
IPC::Semaphore 2.07 v5.27.11 2018-04-20
IPC::SharedMem 2.07 v5.27.11 2018-04-20
IPC::SysV 2.07 v5.27.11 2018-04-20
JSON::PP 2.97001 v5.27.11 2018-04-20
JSON::PP::Boolean 2.97001 v5.27.11 2018-04-20
List::Util 1.50 v5.27.11 2018-04-20
List::Util::XS 1.50 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Codes 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Codes::Constants 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Codes::Country 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Codes::Country_Codes 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Codes::Country_Retired 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Codes::Currency 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Codes::Currency_Codes 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Codes::Currency_Retired 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Codes::LangExt 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Codes::LangExt_Codes 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Codes::LangExt_Retired 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Codes::LangFam 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Codes::LangFam_Codes 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Codes::LangFam_Retired 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Codes::LangVar 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Codes::LangVar_Codes 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Codes::LangVar_Retired 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Codes::Language 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Codes::Language_Codes 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Codes::Language_Retired 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Codes::Script 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Codes::Script_Codes 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Codes::Script_Retired 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Country 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Currency 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Language 3.56 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Maketext 1.29 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Maketext::Guts 1.20 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Maketext::GutsLoader 1.20 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Maketext::Simple 0.21_01 v5.27.11 2018-04-20
Locale::Script 3.56 v5.27.11 2018-04-20
MIME::Base64 3.15 v5.27.11 2018-04-20
MIME::QuotedPrint 3.13 v5.27.11 2018-04-20
Math::BigFloat 1.999811 v5.27.11 2018-04-20
Math::BigFloat::Trace 0.49 v5.27.11 2018-04-20
Math::BigInt 1.999811 v5.27.11 2018-04-20
Math::BigInt::Calc 1.999811 v5.27.11 2018-04-20
Math::BigInt::CalcEmu 1.999811 v5.27.11 2018-04-20
Math::BigInt::FastCalc 0.5006 v5.27.11 2018-04-20
Math::BigInt::Lib 1.999811 v5.27.11 2018-04-20
Math::BigInt::Trace 0.49 v5.27.11 2018-04-20
Math::BigRat 0.2613 v5.27.11 2018-04-20
Math::Complex 1.5901 v5.27.11 2018-04-20
Math::Trig 1.23 v5.27.11 2018-04-20
Memoize 1.03_01 v5.27.11 2018-04-20
Memoize::AnyDBM_File 1.03 v5.27.11 2018-04-20
Memoize::Expire 1.03 v5.27.11 2018-04-20
Memoize::ExpireFile 1.03 v5.27.11 2018-04-20
Memoize::ExpireTest 1.03 v5.27.11 2018-04-20
Memoize::NDBM_File 1.03 v5.27.11 2018-04-20
Memoize::SDBM_File 1.03 v5.27.11 2018-04-20
Memoize::Storable 1.03 v5.27.11 2018-04-20
Module::CoreList 5.20180420 v5.27.11 2018-04-20
Module::CoreList::Utils 5.20180420 v5.27.11 2018-04-20
Module::Load 0.32 v5.27.11 2018-04-20
Module::Load::Conditional 0.68 v5.27.11 2018-04-20
Module::Loaded 0.08 v5.27.11 2018-04-20
Module::Metadata 1.000033 v5.27.11 2018-04-20
Moped::Msg 0.01 v5.27.11 2018-04-20
NDBM_File 1.14 v5.27.11 2018-04-20
NEXT 0.67_01 v5.27.11 2018-04-20
Net::Cmd 3.11 v5.27.11 2018-04-20
Net::Config 3.11 v5.27.11 2018-04-20
Net::Domain 3.11 v5.27.11 2018-04-20
Net::FTP 3.11 v5.27.11 2018-04-20
Net::FTP::A 3.11 v5.27.11 2018-04-20
Net::FTP::E 3.11 v5.27.11 2018-04-20
Net::FTP::I 3.11 v5.27.11 2018-04-20
Net::FTP::L 3.11 v5.27.11 2018-04-20
Net::FTP::dataconn 3.11 v5.27.11 2018-04-20
Net::NNTP 3.11 v5.27.11 2018-04-20
Net::Netrc 3.11 v5.27.11 2018-04-20
Net::POP3 3.11 v5.27.11 2018-04-20
Net::Ping 2.62 v5.27.11 2018-04-20
Net::SMTP 3.11 v5.27.11 2018-04-20
Net::Time 3.11 v5.27.11 2018-04-20
Net::hostent 1.02 v5.27.11 2018-04-20
Net::netent 1.01 v5.27.11 2018-04-20
Net::protoent 1.01 v5.27.11 2018-04-20
Net::servent 1.02 v5.27.11 2018-04-20
O 1.03 v5.27.11 2018-04-20
ODBM_File 1.15 v5.27.11 2018-04-20
OS2::DLL 1.07 v5.27.11 2018-04-20
OS2::ExtAttr 0.04 v5.27.11 2018-04-20
OS2::PrfDB 0.04 v5.27.11 2018-04-20
OS2::Process 1.12 v5.27.11 2018-04-20
OS2::REXX 1.05 v5.27.11 2018-04-20
Opcode 1.43 v5.27.11 2018-04-20
POSIX 1.84 v5.27.11 2018-04-20
Params::Check 0.38 v5.27.11 2018-04-20
Parse::CPAN::Meta 2.150010 v5.27.11 2018-04-20
Perl::OSType 1.010 v5.27.11 2018-04-20
PerlIO 1.10 v5.27.11 2018-04-20
PerlIO::encoding 0.26 v5.27.11 2018-04-20
PerlIO::mmap 0.016 v5.27.11 2018-04-20
PerlIO::scalar 0.29 v5.27.11 2018-04-20
PerlIO::via 0.17 v5.27.11 2018-04-20
PerlIO::via::QuotedPrint 0.08 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Checker 1.73 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Escapes 1.07 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Find 1.63 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Functions 1.13 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Functions::Functions 1.13 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Html 1.24 v5.27.11 2018-04-20
Pod::InputObjects 1.63 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Man 4.10 v5.27.11 2018-04-20
Pod::ParseLink 4.10 v5.27.11 2018-04-20
Pod::ParseUtils 1.63 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Parser 1.63 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Perldoc 3.2801 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Perldoc::BaseTo 3.28 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Perldoc::GetOptsOO 3.28 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Perldoc::ToANSI 3.28 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Perldoc::ToChecker 3.28 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Perldoc::ToMan 3.28 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Perldoc::ToNroff 3.28 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Perldoc::ToPod 3.28 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Perldoc::ToRtf 3.28 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Perldoc::ToTerm 3.28 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Perldoc::ToText 3.28 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Perldoc::ToTk 3.28 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Perldoc::ToXml 3.28 v5.27.11 2018-04-20
Pod::PlainText 2.07 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Select 1.63 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::BlackBox 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::Checker 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::Debug 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::DumpAsText 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::DumpAsXML 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::HTML 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::HTMLBatch 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::HTMLLegacy 5.01 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::LinkSection 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::Methody 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::Progress 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::PullParser 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::PullParserEndToken 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::PullParserStartToken 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::PullParserTextToken 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::PullParserToken 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::RTF 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::Search 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::SimpleTree 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::Text 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::TextContent 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::TiedOutFH 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::Transcode 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::TranscodeDumb 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::TranscodeSmart 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::XHTML 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Simple::XMLOutStream 3.35 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Text 4.10 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Text::Color 4.10 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Text::Overstrike 4.10 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Text::Termcap 4.10 v5.27.11 2018-04-20
Pod::Usage 1.69 v5.27.11 2018-04-20
SDBM_File 1.14 v5.27.11 2018-04-20
Safe 2.40 v5.27.11 2018-04-20
Scalar::Util 1.50 v5.27.11 2018-04-20
Search::Dict 1.07 v5.27.11 2018-04-20
SelectSaver 1.02 v5.27.11 2018-04-20
SelfLoader 1.25 v5.27.11 2018-04-20
Socket 2.027 v5.27.11 2018-04-20
Storable 3.06 v5.27.11 2018-04-20
Storable::Limit undef v5.27.11 2018-04-20
Sub::Util 1.50 v5.27.11 2018-04-20
Symbol 1.08 v5.27.11 2018-04-20
Sys::Hostname 1.22 v5.27.11 2018-04-20
Sys::Syslog 0.35 v5.27.11 2018-04-20
Sys::Syslog::Win32 undef v5.27.11 2018-04-20
TAP::Base 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Formatter::Base 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Formatter::Color 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Formatter::Console 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Formatter::Console::ParallelSession 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Formatter::Console::Session 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Formatter::File 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Formatter::File::Session 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Formatter::Session 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Harness 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Harness::Env 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Object 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::Aggregator 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::Grammar 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::Iterator 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::Iterator::Array 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::Iterator::Process 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::Iterator::Stream 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::IteratorFactory 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::Multiplexer 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::Result 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::Result::Bailout 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::Result::Comment 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::Result::Plan 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::Result::Pragma 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::Result::Test 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::Result::Unknown 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::Result::Version 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::Result::YAML 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::ResultFactory 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::Scheduler 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::Scheduler::Job 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::Scheduler::Spinner 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::Source 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::SourceHandler 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::SourceHandler::Executable 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::SourceHandler::File 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::SourceHandler::Handle 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::SourceHandler::Perl 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::SourceHandler::RawTAP 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::YAMLish::Reader 3.42 v5.27.11 2018-04-20
TAP::Parser::YAMLish::Writer 3.42 v5.27.11 2018-04-20
Term::ANSIColor 4.06 v5.27.11 2018-04-20
Term::Cap 1.17 v5.27.11 2018-04-20
Term::Complete 1.403 v5.27.11 2018-04-20
Term::ReadLine 1.17 v5.27.11 2018-04-20
Test 1.31 v5.27.11 2018-04-20
Test2 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::API 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::API::Breakage 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::API::Context 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::API::Instance 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::API::Stack 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Event 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Event::Bail 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Event::Diag 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Event::Encoding 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Event::Exception 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Event::Fail 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Event::Generic 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Event::Note 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Event::Ok 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Event::Pass 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Event::Plan 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Event::Skip 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Event::Subtest 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Event::TAP::Version 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Event::V2 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Event::Waiting 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::EventFacet 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::EventFacet::About 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::EventFacet::Amnesty 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::EventFacet::Assert 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::EventFacet::Control 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::EventFacet::Error 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::EventFacet::Hub 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::EventFacet::Info 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::EventFacet::Meta 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::EventFacet::Parent 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::EventFacet::Plan 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::EventFacet::Render 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::EventFacet::Trace 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Formatter 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Formatter::TAP 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Hub 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Hub::Interceptor 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Hub::Interceptor::Terminator 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Hub::Subtest 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::IPC 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::IPC::Driver 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::IPC::Driver::Files 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Tools::Tiny 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Util 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Util::ExternalMeta 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Util::Facets2Legacy 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Util::HashBase 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test2::Util::Trace 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test::Builder 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test::Builder::Formatter 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test::Builder::IO::Scalar 2.114 v5.27.11 2018-04-20
Test::Builder::Module 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test::Builder::Tester 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test::Builder::Tester::Color 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test::Builder::TodoDiag 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test::Harness 3.42 v5.27.11 2018-04-20
Test::More 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test::Simple 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test::Tester 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test::Tester::Capture 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test::Tester::CaptureRunner 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test::Tester::Delegate 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Test::use::ok 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
Text::Abbrev 1.02 v5.27.11 2018-04-20
Text::Balanced 2.03 v5.27.11 2018-04-20
Text::ParseWords 3.30 v5.27.11 2018-04-20
Text::Tabs 2013.0523 v5.27.11 2018-04-20
Text::Wrap 2013.0523 v5.27.11 2018-04-20
Thread 3.04 v5.27.11 2018-04-20
Thread::Queue 3.12 v5.27.11 2018-04-20
Thread::Semaphore 2.13 v5.27.11 2018-04-20
Tie::Array 1.07 v5.27.11 2018-04-20
Tie::File 1.02 v5.27.11 2018-04-20
Tie::Handle 4.2 v5.27.11 2018-04-20
Tie::Hash 1.05 v5.27.11 2018-04-20
Tie::Hash::NamedCapture 0.10 v5.27.11 2018-04-20
Tie::Memoize 1.1 v5.27.11 2018-04-20
Tie::RefHash 1.39 v5.27.11 2018-04-20
Tie::Scalar 1.04 v5.27.11 2018-04-20
Tie::StdHandle 4.5 v5.27.11 2018-04-20
Tie::SubstrHash 1.00 v5.27.11 2018-04-20
Time::HiRes 1.9759 v5.27.11 2018-04-20
Time::Local 1.25 v5.27.11 2018-04-20
Time::Piece 1.3204 v5.27.11 2018-04-20
Time::Seconds 1.3204 v5.27.11 2018-04-20
Time::gmtime 1.04 v5.27.11 2018-04-20
Time::localtime 1.03 v5.27.11 2018-04-20
Time::tm 1.00 v5.27.11 2018-04-20
UNIVERSAL 1.13 v5.27.11 2018-04-20
Unicode 10.0.0 v5.27.11 2018-04-20
Unicode::Collate 1.25 v5.27.11 2018-04-20
Unicode::Collate::CJK::Big5 1.25 v5.27.11 2018-04-20
Unicode::Collate::CJK::GB2312 1.25 v5.27.11 2018-04-20
Unicode::Collate::CJK::JISX0208 1.25 v5.27.11 2018-04-20
Unicode::Collate::CJK::Korean 1.25 v5.27.11 2018-04-20
Unicode::Collate::CJK::Pinyin 1.25 v5.27.11 2018-04-20
Unicode::Collate::CJK::Stroke 1.25 v5.27.11 2018-04-20
Unicode::Collate::CJK::Zhuyin 1.25 v5.27.11 2018-04-20
Unicode::Collate::Locale 1.25 v5.27.11 2018-04-20
Unicode::Normalize 1.26 v5.27.11 2018-04-20
Unicode::UCD 0.70 v5.27.11 2018-04-20
User::grent 1.02 v5.27.11 2018-04-20
User::pwent 1.01 v5.27.11 2018-04-20
VMS::DCLsym 1.09 v5.27.11 2018-04-20
VMS::Filespec 1.12 v5.27.11 2018-04-20
VMS::Stdio 2.44 v5.27.11 2018-04-20
Win32 0.52 v5.27.11 2018-04-20
Win32API::File 0.1203 v5.27.11 2018-04-20
Win32CORE 0.04 v5.27.11 2018-04-20
XS::APItest 0.97 v5.27.11 2018-04-20
XS::Typemap 0.16 v5.27.11 2018-04-20
XSLoader 0.30 v5.27.11 2018-04-20
_charnames 1.45 v5.27.11 2018-04-20
arybase 0.15 v5.27.11 2018-04-20
attributes 0.33 v5.27.11 2018-04-20
autodie 2.29 v5.27.11 2018-04-20
autodie::Scope::Guard 2.29 v5.27.11 2018-04-20
autodie::Scope::GuardStack 2.29 v5.27.11 2018-04-20
autodie::Util 2.29 v5.27.11 2018-04-20
autodie::exception 2.29002 v5.27.11 2018-04-20
autodie::exception::system 2.29 v5.27.11 2018-04-20
autodie::hints 2.29001 v5.27.11 2018-04-20
autodie::skip 2.29 v5.27.11 2018-04-20
autouse 1.11 v5.27.11 2018-04-20
base 2.27 v5.27.11 2018-04-20
bigint 0.49 v5.27.11 2018-04-20
bignum 0.49 v5.27.11 2018-04-20
bigrat 0.49 v5.27.11 2018-04-20
blib 1.07 v5.27.11 2018-04-20
bytes 1.06 v5.27.11 2018-04-20
charnames 1.45 v5.27.11 2018-04-20
constant 1.33 v5.27.11 2018-04-20
deprecate 0.03 v5.27.11 2018-04-20
diagnostics 1.36 v5.27.11 2018-04-20
encoding 2.22 v5.27.11 2018-04-20
encoding::warnings 0.13 v5.27.11 2018-04-20
experimental 0.019 v5.27.11 2018-04-20
feature 1.51 v5.27.11 2018-04-20
fields 2.24 v5.27.11 2018-04-20
filetest 1.03 v5.27.11 2018-04-20
if 0.0608 v5.27.11 2018-04-20
integer 1.01 v5.27.11 2018-04-20
less 0.03 v5.27.11 2018-04-20
lib 0.64 v5.27.11 2018-04-20
locale 1.09 v5.27.11 2018-04-20
meta_notation undef v5.27.11 2018-04-20
mro 1.22 v5.27.11 2018-04-20
ok 1.302133 v5.27.11 2018-04-20
open 1.11 v5.27.11 2018-04-20
ops 1.02 v5.27.11 2018-04-20
overload 1.30 v5.27.11 2018-04-20
overload::numbers undef v5.27.11 2018-04-20
overloading 0.02 v5.27.11 2018-04-20
parent 0.236 v5.27.11 2018-04-20
perlfaq 5.021011 v5.27.11 2018-04-20
re 0.36 v5.27.11 2018-04-20
sigtrap 1.08 v5.27.11 2018-04-20
sort 2.04 v5.27.11 2018-04-20
strict 1.11 v5.27.11 2018-04-20
subs 1.03 v5.27.11 2018-04-20
threads 2.22 v5.27.11 2018-04-20
threads::shared 1.58 v5.27.11 2018-04-20
unicore::Name undef v5.27.11 2018-04-20
utf8 1.21 v5.27.11 2018-04-20
vars 1.04 v5.27.11 2018-04-20
version 0.9923 v5.27.11 2018-04-20
version::regex 0.9923 v5.27.11 2018-04-20
vmsish 1.04 v5.27.11 2018-04-20
warnings 1.42 v5.27.11 2018-04-20
warnings::register 1.04 v5.27.11 2018-04-20
Sourcecode of this script on github
Developed and maintained by Tina Müller